sempreverde

ANFITEATRO heeft een aantal doorlopende of terugkomende activiteiten: Italiaans koken met Charlotte, Het koor La Piazzetta, de babbelnamiddagen, de leesclub, de reisbeurs Piccione Viaggiatore

De praatnamiddagen Zelf Italiaans praten

 

Elk jaar organiseert Anfiteatro twee reeksen Babbelnamiddagen. De eerste reeks loopt van oktober tot december , de tweede van januari tot maart. Elke reeks bevat 11 tot 12 bijeenkomsten, een eventuele voortzetting kan besproken worden. De bedoeling is op een aangename, niet schoolse manier ons Italiaans in te oefenen. De nadruk ligt op praten en interactie tussen de deelnemers. Native speaker Achille geeft ondersteuning. Op het einde van elke sessie zoeken we samen naar drie gepaste onderwerpen voor de volgende sessie. Men kan zich dus voorbereiden en ook ieders favoriete onderwerp komt

 

Op onze eigen informele babbelmiddagen ‘Quattro chiacchiere in italiano’, onder leiding van native speaker Achille Ziccardi.

 

Twaalf woensdagen telkens van 14.00 u. tot 16.00 u:

Verwachtte bijdrage in de onkosten: 96 €, leden betalen slechts 72 €

Lees echter ook onze belangrijke mededeling hierover .

In het Vrouwencentrum, Nieuwstraat te Sint-Niklaas. (Niet enkel voor vrouwen!)

Hier aanmelden Betalen van bijdrage voor de sessies op ons rekeningnummer

Voor meer informatie kan men terecht bij bestuursleden Achille en Brigitte.

La Piazzetta

 

In de herfst van 2012 vormden we, enkele Anfiteatro muziekliefhebbers, een koortje. De voornaamste ambitie: plezier te beleven aan het zingen van authentiek Italiaanse volksliederen.... Intussen groeide dit koor uit tot een flinke groep van 14 zangers. Om de drie weken komen we samen voor een vrolijke zangavond...

De vriendschappelijke en gemoedelijke sfeer van deze bijeenkomsten zijn even belangrijk als het zingen zelf. Het koor kreeg de naam ‘ La Piazzetta’ naar dat andere beroemde plein in Italie. Ons bestuurslid Achille Ziccardi leidt La Piazzetta en zorgt voor steeds nieuwe, authentieke Italiaanse liederen. Marc Van Meerssche begeleidt het koor op de piano.

La Piazzetta trad reeds meerdere keren met succes op, laatst bij de jaarlijkse Anfiteatro nieuwjaarsreceptie.

 

De Leesclub

Elk jaar bespreken Anfiteatro en Davidsfonds Sint-Niklaas een boek van een bij voorkeur hedendaagse Italiaans auteur, of soms een boek dat Italiaanse situaties behandelt.

 

We herinneren ons de boeiende discussies over boeken van Leonardo Sciascia, Sandro Veronesi, Leonard Pfeiffer , Baricco, etc. De besprekingen verlopen in een gemoedelijke sfeer volledig in het Nederlands. Kennis van Italiaans is dus niet nodig. Je bent natuurlijk vrij het boek te lezen in de taal van je keuze.

Deelname is meestal gratis (als er afhankelijk van de locatie toch een bijdrage gevraagd wordt dan krijgen leden van Anfiteatro of Davidsfonds korting).

 

Meer informatie kan je bekomen bij onze voorzitter Romain, die ook de besprekingen leidt.

Piccione Viaggiatore, de Italiaanse reisbeurs

 

Al jaren wordt de tweede verdieping van de Stadsbibliotheek in Sint-Niklaas gedurende een dag omgebouwd tot Italiaanse reisbeurs onder de naam 'Piccione Viaggiatore'. Leden van Anfiteatro delen hun Italiaanse ervaringen met bezoekers. Een typisch klein hotelletje, een interessante B&B, een geweldige cursus Italiaans, een workshop gitaar in een Italiaans dorp, kookinitiatieven …. We proberen om een gevarieerd, niet-commercieel aanbod samen te stellen.

Het is toch zo leuk om deze informatie van eerste hand te ontvangen. Elk jaar opnieuw kan het initiatief rekenen op het bezoek van vele Italië-fans.

Kan u zich vrijmaken op een zondag begin februari ? Wil u andere fanatieke Italiëreizigers laten delen in uw prachtige ervaringen? Wil u er een erezaak van maken om onwetenden te bekeren tot het geloof in de alomtegenwoordige schoonheid van ons favoriete schiereiland ?

Dan wil u misschien meewerken als standhouder.

 

Neem contact met bestuursleden Kris of Brigitte (het Piccione team) voor praktische informatie.