Mededelingen

Inschrijven voor een Anfiteatro activiteit is eenvoudig.

 

Indien u inschrijft voor een Anfiteatro activiteit (recepties, concerten, Buttachicchi, praatnamiddagen….), waarvoor de voorafbetaling van het inschrijvingsgeld vereist is, dient u vanaf nu enkel nog het gevraagde bedrag vooraf te storten op de Anfiteatro rekening BE84 4139 1885 2159.

Uw betaling geldt als definitieve inschrijving. Bijgevolg wordt het versturen van een e-mail voor uw inschrijving naar het Anfiteatro secretariaat, of het invullen van een inschrijving op deze website overbodig.

Een win-win voor iedereen. Om in te schrijven dient u enkel tijdig het bedrag over te schrijven. Voor ons –bestuur- een eenvoudige en eenvormige manier van opvolging.

 

Late beslissers vergewissen zich op de website of de activiteit al niet volzet is voor ze hun betaling over maken. 

 

 

Inschrijven voor activiteiten waarvoor we betalen aan de kassa blijven we doen via het Inschrijvingsformulier op deze site of via een mail naar het secretariaat.

De Babbelnamiddagen

 

Care amiche ed amici che già in passato avete chiacchierato con noi il mercoledì,

 Tijdens de laatste vergadering van het bestuurscomité van Anfiteatro hebben we het onderwerp “praatnamidagen” besproken.

Wij zijn unaniem over het nut van de praatnamiddagen en de luister die deze activiteit aan onze vereniging geeft.

Maar, rekening houdend met het vooruitzicht op enkele Euro’tjes subsidies, moeten we er echter voor zorgen dat de bijdragen onze vaste kosten min of meer blijven dekken.

Om die reden brengen wij jullie op de hoogte van de bijdrage die door het comité voor de toekomst werd vastgelegd.

 

Basis : 6 € per namiddag van 2 uur voor Anfi-leden en 8 € voor niet-leden (bijdrage onveranderd dus) en dit voor de twaalf praatnamiddagen in october – november – december aanstaande,

 

Het te betalen bedrag zal dus 72.- €  voor het laatste kwartaal 2018 voor Anfi-leden en 96.-€ voor niet-leden.

Het systeem van per les contant te betalen zal niet meer worden toegepast.

Terugbetaling van gemiste lessen zal uitsluitend in geval van echte force majeure of bij afwezigheid van Achille worden toegelaten.

Laattijdige inschrijvingen van nieuwe deelnemers : eerste praatnamiddag gratis voor nieuwkomers, daarna storting op Anfi-zichtrekening prorata van het aantal namiddagen t/m eind december.

 

Dit echter mits wij minstens 8 inschrijvingen kunnen ontvangen.

Bij 7 inschrijvingen gaan de tarieven respectievelijk 7.-€ en 9.-€ moeten worden om de kosten te dekken.

Bij minder dan 7 inschrijvingen loopt het voortzetten van de praatnamiddagen gevaar.  Wij rekenen zonder meer op jullie begrip. En wij hopen op een talrijke opkomst.

 

Achille

 

Dankwoord voor twee afscheid nemende bestuursleden: Toon en Lode

 

Op donderdag 8 februari vergaderde het quasi voltallige bestuur in ristorante ARNO in Beveren om het afscheid te vieren van onze twee bestuursleden,

Toon De Meyer en Lode Corvelyn.

Afscheid vieren is eigenlijk een contradictio in se : afscheid is scheiden, scheiden doet lijden, en vieren is feesten.

Gelukkig primeerde het laatste aspect die avond daar aan tafel !

 

Toon en Lode hebben wezenlijk bijgedragen aan de groei en structuur van Anfiteatro.

Toon was één van de eerste pioniers van onze vereniging.

Lid van de praatgroep rond Mario de Luca kwamen die leden al vlug op de hoogte van het jonge Anfiteatro dat in 1990 in St Niklaas het juni-daglicht zag.

De praatgroep bleef bestaan maar de leden sloten zich ook aan bij Anfiteatro.

Toon sloot niet alleen aan maar nam meteen een bestuursfunctie op.

Een functie die hij vervulde – ondanks zijn fysieke problemen – tot vandaag.

Juist om die reden liet hij dan ook verstaan om uit het bestuur te treden.

Toon, bedankt voor alles en bedankt voor je onverwoestbaar optimisme !

 

Lode was een heel andere situatie.

Lode werd aangetrokken omwille van zijn IT-kennis en ervaring ( en natuurlijk ook voor zijn liefde voor Italie )

Hij was het die Anfiteatro op een professionele manier het electronisch tijdperk binnen voer: de website onderhouden , beheer van ledenbestanden, de maandelijkse mededelingen werden onder zijn kundige leiding technisch op punt gesteld.

Een vereniging die momenteel niet zo een “ specialist” in zijn gelederen telt zal het niet lang volhouden.

Een voltijdse taak in het onderwijs combineren met deze opdracht was dan ook een zware last.

Maar eenmaal alles op punt stond en alles feilloos uit de printer rolde gaf ook Lode te kennen een stap achteruit te zetten.

Modest was dadelijk bereid deze taak over te nemen.

Ook aan jou, Lode, bedankt voor je inzet.

 

Anfiteatro is deze  beide pioniers ten zeerste erkentelijk  en hoopt hen nog regelmatig op activiteiten te ontmoeten.

 

VALE ANTONIO,

 

VALE LODE !!!!

 

Romain Van Hautekerke

Voorzitter Anfiteatro

(foto: André De Haeck)