Mededelingen

 

Dankwoord voor twee afscheid nemende bestuursleden: Toon en Lode

 

Op donderdag 8 februari vergaderde het quasi voltallige bestuur in ristorante ARNO in Beveren om het afscheid te vieren van onze twee bestuursleden,

Toon De Meyer en Lode Corvelyn.

Afscheid vieren is eigenlijk een contradictio in se : afscheid is scheiden, scheiden doet lijden, en vieren is feesten.

Gelukkig primeerde het laatste aspect die avond daar aan tafel !

 

Toon en Lode hebben wezenlijk bijgedragen aan de groei en structuur van Anfiteatro.

Toon was één van de eerste pioniers van onze vereniging.

Lid van de praatgroep rond Mario de Luca kwamen die leden al vlug op de hoogte van het jonge Anfiteatro dat in 1990 in St Niklaas het juni-daglicht zag.

De praatgroep bleef bestaan maar de leden sloten zich ook aan bij Anfiteatro.

Toon sloot niet alleen aan maar nam meteen een bestuursfunctie op.

Een functie die hij vervulde – ondanks zijn fysieke problemen – tot vandaag.

Juist om die reden liet hij dan ook verstaan om uit het bestuur te treden.

Toon, bedankt voor alles en bedankt voor je onverwoestbaar optimisme !

 

Lode was een heel andere situatie.

Lode werd aangetrokken omwille van zijn IT-kennis en ervaring ( en natuurlijk ook voor zijn liefde voor Italie )

Hij was het die Anfiteatro op een professionele manier het electronisch tijdperk binnen voer: de website onderhouden , beheer van ledenbestanden, de maandelijkse mededelingen werden onder zijn kundige leiding technisch op punt gesteld.

Een vereniging die momenteel niet zo een “ specialist” in zijn gelederen telt zal het niet lang volhouden.

Een voltijdse taak in het onderwijs combineren met deze opdracht was dan ook een zware last.

Maar eenmaal alles op punt stond en alles feilloos uit de printer rolde gaf ook Lode te kennen een stap achteruit te zetten.

Modest was dadelijk bereid deze taak over te nemen.

Ook aan jou, Lode, bedankt voor je inzet.

 

Anfiteatro is deze beide pioniers ten zeerste erkentelijk en hoopt hen nog regelmatig op activiteiten te ontmoeten.

 

VALE ANTONIO,

 

VALE LODE !!!!

 

 

Romain Van Hautekerke

Voorzitter Anfiteatro

 

(foto: André De Haeck)

 

Anfiteatro-leden delen hun Italië-reiservaringen.

 

 

Beste Anfiteatro – lid,

 

Op zondag 4 maart 2018 tussen 9.30 en 14.00 uur organiseert Anfiteatro, naar jaarlijkse gewoonte, de PICCIONE VIAGGIATORE - reisbeurs.

 

Opnieuw is het belangrijk dat wij ons willen opstellen als niet-commercieel. Leden-standhouders delen hun leuke ervaringen in Italië met de bezoekers. Als locatie kozen wij opnieuw voor de Bibliotheek op het H.Heymanplein te Sint-Niklaas. Uit onze archieven blijkt dat u reeds bij vorige edities heeft deelgenomen als standhouder of aangesproken was om deel te nemen.

 

Kan u zich vrijmaken op zondag 4 maart tussen 9.30 en 14.00 uur? Wil u andere fanatieke Italiëreizigers laten delen in uw prachtige ervaringen? Wil u er een erezaak van maken om onwetenden te bekeren tot het geloof in de alomtegenwoordige schoonheid van ons favoriete schiereiland ? Of kent u iemand die een mooie bijdrage kan leveren voor deze reisbeurs.

 

Schrijf u dan onmiddellijk in als standhouder op onze beurs via secretariaat@anfiteatro.be (copy aan bvankogelenberg@gmail.com )met vermelding van stad, regio of bezienswaardigheid die u beter wil laten kennen. We zijn ook op zoek naar toffe fiets- en wandelroutes, interessante muziekvakanties, nuttige taalvakanties of andere ‘themareizen’.

 

Wij zorgen voor omkadering en voorzien per standhouder een tafel en stoelen. Als afsluiter volgt er een hapje en een drankje. Indien u gebruik wil maken van laptop of andere elektronische apparaten, gelieve dan een verlengsnoer te voorzien. Voor verdere vragen kan u terecht bij het Piccione Team (Kris en Brigitte).

Om organisatorische redenen voorzien wij maximum 2 standhouders per stand.

 

Aangezien we geen standgeld vragen, moet iedereen die deelneemt als standhouder, ook lid zijn van Anfiteatro. Voorwaarden hiervoor vindt u op onze website.

 

Wij hopen ook dit jaar op grote belangstelling.

 

Namens bestuur Anfiteatro

 

 

Piccione Team

Kris Werts Brigitte Van Kogelenberg

kris.werts@skynet.be bvankogelenberg@gmail.com

 

 

 

PS: Wij hebben al een aantal reacties ontvangen op de oproep in Notizie. Weldra geven we aan de deelnemers een update van de inschrijvingen