Mededelingen

We zijn nog op zoek naar enkele AFS-gastgezinnen:  

Kennen jullie iemand die deze mensen  de kans wil geven op een mooie en interessante ervaring ? 

Contacteer dan Lieve Coen op godelieve.coen@telenet.be of Brigitte Van Kogelenberg op bvankogelenberg@gmail.com


voor het komende schooljaar
o.a. voor twee Italiaanse studenten
- Giulia – 17 jaar – sportief, scouts en houdt van ook van lezen.
- Thomas – 15 jaar – sportief, houdt van muziek, motoren, vrienden en koken.


voor het Ballonweekend verzustering Sint-Niklaas van 5 tot 9 september  voor
één Française uit Colmar en
één Italiaan uit Lucca. Meer info: karin.tavernier@belgacom.net


Inschrijven voor een Anfiteatro activiteit is eenvoudig.

 

Indien u inschrijft voor een Anfiteatro activiteit (recepties, concerten, Buttachicchi, praatnamiddagen….), waarvoor de voorafbetaling van het inschrijvingsgeld vereist is, dient u vanaf nu enkel nog het gevraagde bedrag vooraf te storten op de Anfiteatro rekening BE84 4139 1885 2159.

Uw betaling geldt als definitieve inschrijving. Bijgevolg wordt het versturen van een e-mail voor uw inschrijving naar het Anfiteatro secretariaat, of het invullen van een inschrijving op deze website overbodig.

Een win-win voor iedereen. Om in te schrijven dient u enkel tijdig het bedrag over te schrijven. Voor ons –bestuur- een eenvoudige en eenvormige manier van opvolging.

 

Late beslissers vergewissen zich op de website of de activiteit al niet volzet is voor ze hun betaling over maken. 

 

 

Inschrijven voor activiteiten waarvoor we betalen aan de kassa blijven we doen via het Inschrijvingsformulier op deze site of via een mail naar het secretariaat.

In Memoriam Willy De Lange (1959-2019)


Hoewel Willy anglofiel was in hart en nieren, volgde hij toch Italiaans in avondonderwijs in de jaren ’90, onder andere bij Herman Cole.

Willy werd lid van Anfiteatro en vervoegde een aantal jaren geleden het bestuur.

Als hij iets op zich nam, kon je op hem rekenen!

In november nam hij de taak van penningmeester op zich, maar snel bleek dat de ziekte die hij al een paar jaar met zich droeg, in alle hevigheid was doorgebroken. Met spijt in ‘t hart moest hij deze taak terug doorgeven.

Willy werd 59 jaar.

We wensen zijn echtgenote Annemie en de kinderen veel sterkte.


Overlijdensbericht

In memoriam Toon De Meyer


Toon,

Antoine maar nog liever Antonio liet hij zich graag noemen. (De pastoor verwees niet toevallig naar Antonius van Padua ).Met Toon in het gezelschap was het nooit stil ; steeds wist hij anecdotes, verhalen of nieuwtjes boven te halen.

Anfiteatro was een wezenlijk deel van zijn bestaan.Als actief lid van de praatgroep rond Mario de Luca kwam hij al vlug in contact met het prille Anfiteatro – de vroege jaren '90 – en combineerde hij de praatgroep met Mario en een bestuursfunctie in Anfiteatro. Uitstappen, voordrachten, tentoonstellingen, heel dikwijls was Toon van de partij.Toen zijn gezondheid begon te wankelen zette hij zich toch nog ten volle in in het bestuur. Mails werden prompt beantwoord met een “ nihil obstat” of een gemotiveerde afwijzing.

 

Begin dit jaar was hij nog present op een etentje van het bestuur in restaurant Arno. Tafelen was één van zijn geliefde ezigheden en met een kwinkslag wees hij een goed glas wijn nooit af. Steeds vond hij goede zielen die hem vervoerden toen hij in zijn rolstoel terecht kwam. Juist omdat hij steeds optimist en aangenaam causeur was vond hij steeds helpers. De korte of langere opnames in het ziekenhuis belette hem niet attent Anfiteatro te blijven volgen en met een ironische opmerking als “ ik ben die of die dag op hotel en kan dus niet aanwezig zijn “wisten we dat er weer iets was misgelopen.

 

Ongeveer een jaar geleden stelde hij zijn ontslag zelf voor uit het bestuur. Unaniem kwam toen de reactie: Toon wat er ook gebeurt jij blijft lid van het bestuur.Dit voorstel van hem stelde indirect de betrokkenheid in het bestuur van ieder van ons in vraag. Uiteindelijk heeft Toon ons gewezen op onze plaats, van ver of van dicht in een bestuursfunctie van een vereniging die – dat mogen we wel zeggen-redelijk welvarend is. Hij was erin geslaagd door zijn beslissing ons allen in vraag te doen stellen.

 

Buiten zijn onvermoeibaar optimisme is dit misschien de meest waardevolle boodschap die hij voor Anfiteatro heeft nagelaten. “ Optimism is een moral duty “ wist Popper reeds te zeggen, maar zelfrelativering is een even waardevolle houding die we kunnen leren en meedragen.

Bedankt Antonio, voor deze levenslessen,

 

Vale,

Romano  

Op 13 februari kreeg Anfiteatrolid HERMAN COLE  de prijs van Culturele persoonlijkheid van de stad Sint-Niklaas. 

Gefeliciteerd!   Meer...

De Babbelnamiddagen

 

Care amiche ed amici che già in passato avete chiacchierato con noi il mercoledì,

Care amiche ed amici che avete voglia e tempo di chiacchierare in italiano,


Wij zijn unaniem over het nut van de praatnamiddagen en de luister die deze activiteit aan onze vereniging geeft.

Maar, rekening houdend met het vooruitzicht op enkele Euro’tjes subsidies, moeten we er echter voor zorgen dat de bijdragen onze vaste kosten min of meer blijven dekken.

Om die reden brengen wij jullie op de hoogte van de bijdrage die door het comité voor de toekomst werd vastgelegd.

 

Basis : 6 € per namiddag van 2 uur voor Anfi-leden en 8 € voor niet-leden (bijdrage onveranderd dus) en dit voor de twaalf praatnamiddagen in october – november – december aanstaande,

 

Het te betalen bedrag zal dus 72.- €  voor het laatste kwartaal 2019 voor Anfi-leden en 96.-€ voor niet-leden bedragen.

Het systeem van per les contant te betalen zal niet meer worden toegepast.

Terugbetaling van gemiste lessen zal uitsluitend in geval van echte force majeure of bij afwezigheid van Achille worden toegelaten.

Laattijdige inschrijvingen van nieuwe deelnemers : eerste praatnamiddag gratis voor nieuwkomers, daarna storting op Anfi-zichtrekening prorata van het aantal namiddagen t/m eind december.

 

Dit echter mits wij minstens 8 inschrijvingen kunnen ontvangen.

Bij 7 inschrijvingen gaan de tarieven respectievelijk 7.-€ en 9.-€ moeten worden om de kosten te dekken.

Bij minder dan 7 inschrijvingen loopt het voortzetten van de praatnamiddagen gevaar.  Wij rekenen zonder meer op jullie begrip. En wij hopen op een talrijke opkomst.

 

Achille