Bescherming persoonsgegevens :  vereniging Anfiteatro - Sint-Niklaas


Vanaf 25 mei 2018 geldt binnen de Europese Unie, dus ook in Belgiƫ, de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze nieuwe wet legt aan Anfiteatro bepaalde verplichtingen op in verband met de verwerking van persoonsgegevens teneinde de privacy van deze gegevens te respecteren.


Bijgevolg hebben wij uw toestemming nodig zodat wij jullie de nieuwsbrief, het blad van de vereniging (Notizie) en eventuele aankondigingen kunnen toesturen.

Hiervoor vragen wij u dan ook onderstaande punten al dan niet aan te vinken. Het spreekt voor zich dat u altijd kan vragen om uw gegevens te wissen of te laten verbeteren en dat u uw lidmaatschap ten alle tijden kan intrekken . Een mailtje naar het secretariaat volstaat.


Bovendien verplicht Anfiteatro zich er toe uw gegevens niet aan derden te bezorgen.


 
 
 
 
 
 
 
mijn adresgegevens te gebruiken voor het verzenden van de nieuwsbrief, Notizie, uitnodigingen en aankondigingen allerlei, intern aan de vereniging.
 
foto's en artikelen, die ik inlever als bijdrage voor Notizie, eigendom worden van de vereniging,en dat de vereniging deze mag publiceren in Notizie en op de website.
 
 

Met vragen hierover kan u altijd terecht op het secretariaat van Anfiteatro :

Prins Karelstraat 14, B 9100 Sint-Niklaas tel. 037779643

secretariaat@anfiteatro.be

Alvast bedankt voor uw medewerking,

Met vriendelijke groeten, Anfiteatro

Voor sympathisanten die alleen de Nieuwsbrief ontvangen, volstaan

titel,  naam, voornaam en

e-mailadres
Bij een succesvolg bericht verschijnt er

'Dank voor je medewerking '

In het andere geval komt er een aanduiding over wat verkeerd ging