Notizie:   Anfiteatro' s ledenblad.

 

Notizie verschijnt vier maal per jaar en bevat zowel Nederlandstalige als Italiaanse artikels. Hierbij de laatste edities 

 

2017 3de kwartaal   Notizie nr 97      2017 4de kwartaal   Notizie nr 98  

2018 1ste kwartaal  Notizie nr 99      2018 2de kwartaal   Notizie nr 100

2018 3de  kwartaal  Notizie nr 101    2018 4de kwartaal   Notizie nr 102

2019 1ste kwartaal  Notizie nr 103    2019 2de kwartaal   Notizie nr 104

2019 3de  kwartaal  Notizie nr 105    2019 4de kwartaal   Notizie nr 106 

2020 1ste kwartaal  Notizie nr 107    2020 2de kwartaal   Notizie nr 108

2020 3de  kwartaal  Notizie nr 109    2020 4de kwartaal   Notizie nr 110 

2021 1ste kwartaal  Notizie nr  111    2021 2de kwartaal   Notizie nr 112

2021 3de  kwartaal  Notizie nr 113     2021 4de kwartaal  Notizie nr 114

2022 1ste kwartaal  Notizie nr 115    2022 2de kwartaal   Notizie nr 116

2022 3de kwartaal   Notizie nr 117

Notizie by e-mail

Ieder die zich hiervoor inschrijft ontvangt regelmatig onze nieuwsbrief met aankondigingen van komende activiteiten.

WERKING Anfiteatro


is een Wase vereniging die zich  tot doel stelt mensen samen te brengen die geboeid zijn door  'la cultura italiana' in al haar aspecten : kunst en taal, film en muziek, geschiedenis en actualiteit, mode en design, toerisme, eten en drinken,...


is een vriendenkring voor al wie zijn interesse voor Italië wil delen, of je nu vlot Italiaans spreekt of helemaal niet, is een groep gelijkgestemden met een passie voor Italië,


begon als een groep van oud-cursisten van de leergangen Italiaans in Sint-Niklaas, die 'een tik van Italië hebben gekregen' (Wim Zaal).


Anfiteatro verwijst  naar Lucca, sinds 1962 de Italiaanse zusterstad van Sint-Niklaas, en meer bepaald naar een bekend  plein in Lucca, in de vorm van een amfitheater, ons logo is een beeld van dit plein en is een symbool, een niet-gesloten kring die verwijst naar samenzijn, vereniging, vriendschap...

  BESTUUR                                                                                                                                 

Contact met het bestuur

 
 
 
 

MEDEDELINGENInfo Italia       Piccione Viaggiatore 2.0      Reisduiven naar Italië

Het Bestuur van Anfiteatro meent dat de tijd gekomen is om de bekende formule van 'Piccione Viaggiatore' te wijzigen. Jullie weten nog wel: die “beurs” met standjes van “experten” die met raad en daad iedereen hielpen die informatie zocht in het vooruitzicht van een reis naar Italië.

Anfiteatro besloot een nieuwe formule te lanceren: “Reisduiven naar Italië”. Wij zouden een team van experts willen samenstellen dat onze leden kan helpen met hun vragen over Italië en reizen naar en door Italië. Wij zoeken daarom vrijwilligers met goede kennis van één of meer regio’s, provincies, steden van Italië, wegen, vervoermiddelen, bezienswaardigheden enz., die bereid zijn geïnteresseerden te woord te staan die raad zoeken in het vooruitzicht van een reis naar Italië.  We verwachten dat elke expert jaarlijkse een beperkt aantal vragen zal krijgen. Je kan uiteraard ook op elk moment uitstappen.

Hoe het zal werken: De vrager stuurt zijn vraag in via Piccione@anfiteatro.be.  Wij zorgen ervoor dat de vraag bij de juiste expert terecht komt. De ‘expert/en’  beantwoorden de vraag via e-mail, telefoon, of indien hij dat wenselijk acht kan hij een ontmoeting met de vrager organiseren…
Gedetailleerde informatie/referenties voor logies/eetgelegenheden in Italië zijn alleen maar toelaatbaar op basis van eigen positieve ervaring.  Het is niet de bedoeling reklame te maken voor bepaalde restaurants, hotels…

Vrijwilligers die zich beschikbaar willen stellen, mogen Achille Ziccardi achilleziccardi@gmail.com contacteren. Hij zal de lijst met namen van vrijwilligers opstellen.

Pas wanneer deze lijst voldoende ingevuld is zal de start van dit Anfiteatro- initiatief  aangekondigd worden via deze nieuwsbrief en onze website. Daarbij zullen we ook duidelijk maken dat Anfiteatro geen reisagentschap is en dat wij dus de diensten daarvan niet (kunnen) aanbieden. Ook zullen we deze informatie verspreiden via dezelfde wegen die wij destijds gebruikten om voor Piccione Viaggiatore reclame te maken, en meer.Siamo tutti giornalisti !  Alléén weten we het nog niet …


Dag leden, vrienden en vriendinnen.


Ik heb al enige tijd het gevoel dat min of meer altijd dezelfde personen in Notizie schrijven. Logisch? Juist? Wie weet het. Feit is dat ieder van ons iets over Italië heeft te vertellen. Altijd wanneer wij bijeen komen voor de ene of de andere culturele of recreatieve activiteit is er iemand die mij als Italiaan benadert om mij over zijn/haar ervaringen in Italië of met Italië en Italianen te vertellen, of om mij vragen te stellen over de ene of de andere situatie of feit dat met Italië te maken heeft. Dit is voor mij altijd een plezierige omstandigheid. Het is echt hartverwarmend dat zoveel mensen zoveel aandacht, meestal positieve, voor mijn land van afkomst hebben. Maar waarom komen jullie niet op de idee jullie ervaringen of verhalen over Italië met iedereen via Notizie te delen? Er is zoveel over Italië te vertellen, over Italië geraak je nooit uitgepraat!


Probeer eens aan jullie pc te gaan zitten en dat allemaal aan het toetsenbord toe te vertrouwen en naar de redactie van Notizie te sturen. Het is echt plezierig om achteraf te vernemen hoe een artikel van jullie warm onthaald werd. “Hé, ik heb het geschreven! Hé, zij hebben me gepubliceerd!” Tof, nietwaar? Komaan, probeer het! Wij zouden jullie graag onder de … “collega-schrijvers” verwelkomen ! En geloof me, op veel punten weten jullie meer over mijn land te vertellen dan ikzelf, dus wie is hier benieuwd naar jullie belevenissen? Juist, schrijf ze neer, laat ons mee genieten


Achille Ziccardi